Culture in South Tyrol - Calendar of events

Content
 

San Linêrt (St. Leonhard) (Abtei) | Vereinshaus Jan Batista Runcher

Saturday | 30.09.2017

  20:00 Jubiläumsfeier Cor Kerygma
San Linêrt (St. Leonhard) (Abtei), Vereinshaus Jan Batista Runcher

Saturday | 11.11.2017

  20:00 Olache al vëgn plané tomel ziples (Wo gehobelt wird, da fallen Späne)
San Linêrt (St. Leonhard) (Abtei), Vereinshaus Jan Batista Runcher

Sunday | 12.11.2017

  20:00 Olache al vëgn plané tomel ziples (Wo gehobelt wird, da fallen Späne)
San Linêrt (St. Leonhard) (Abtei), Vereinshaus Jan Batista Runcher

Friday | 17.11.2017

  20:00 Olache al vëgn plané tomel ziples (Wo gehobelt wird, da fallen Späne)
San Linêrt (St. Leonhard) (Abtei), Vereinshaus Jan Batista Runcher

Sunday | 19.11.2017

  15:00
20:00
Olache al vëgn plané tomel ziples (Wo gehobelt wird, da fallen Späne)
San Linêrt (St. Leonhard) (Abtei), Vereinshaus Jan Batista Runcher
 
 
 

Preview

Sun 24.09.2017

Tag des offenen Tunnels

Völser Kuchlkastl
Sun 01.10.2017

Völser Kuchlkastl

Mon 25.09.2017

Ich, am Gipfel

 
 
 
 
 
 

Places of event

 
 
 
Leaflet    0 Insert new event

Advertising

Network

 
 
 
 
 


Advertising